Arkeoloji Araştırmaları

Arkeolojik alan incelemeleri jeofiziğin önemli araştırma dallarından biridir. 1940’lı yılların ikinci yarısından sonra başlayan jeofizik çalışmalar, günümüzde arkeolojik alanların incelenmesinde en sık başvurulan tekniktir.

Hizmet Alanları

 • Arkeolojik alan araştırmaları
 • Nekropol-Mezarlık araştırmaları
 • Arkeolojide gridleme ve haritalama çalışmaları
 • Arkeolojik yorumlama ve yüzeyaltı yerleşme dokusunun üç boyutlu görüntülendirilmesi
 • Arkeosismoloji
 • Yüzey Araştırması
 • Kurtarma Kazısı ve Arkeolojik Sondaj

Jeolojik-Jeoteknik Araştırmalar

Jeolojik-jeoteknik sorunlar gelişen kentleşme ve sanayileşme ile birlikte her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Böylece zemin özellikleri, faylanma, yeraltı suyu, heyelan, karstik boşluk gibi sorunların saptanması büyük önem taşımaktadır.

Hizmet Alanları

 • Jeolojik haritalama
 • Aktif fay ve paleosismoloji araştırmaları
 • Heyelan incelemeleri
 • Karstik boşluk araştırmaları
 • Hidrojeolojik incelemeler
 • Kaya ve zemin mekaniği
 • Kuyu testleri
 • Araştırma kuyuları
 • Jeoteknik Sondaj

Mühendislik Yapı Araştırmaları

Güzergâh çalışmaları demiryolu, karayolu, metro, tramvay vb mühendilik yapılarının yapımı öncesi projelendirilmesinden, yapım sonrası periyodik incelemelerine değin tüm çalışmaları kapsar.

Hizmet Alanları

 • Güzergâh çalışmaları
 • Sanat yapısı incelemeleri
 • Liman ve deniz yapıları incelemeleri
 • Boru ve kablo araştırmaları
 • Donatı ve temel incelemeleri
 • Altyapı araştırmaları

Restorasyon – Konservasyon

Tarihsel yapıların restorasyon ve konservasyon çalışmaları sırasında jeofizik yöntemlerin kullanılması, çalışmalara önemli bir temel sağlamaktadır.

GEOim

Sofistike Yer Bilim & Mühendislik Çözümleri

Projeleri İncele