Arkeolojik alan incelemeleri jeofiziğin önemli araştırma dallarından biridir. 1940’lı yılların ikinci yarısından sonra başlayan jeofizik çalışmalar, günümüzde arkeolojik alanların incelenmesinde en sık başvurulan tekniktir. Değişik jeofizik teknikler yardımıyla (manyetik, jeoradar, elektrik resistivite tomografi, sismik tomografi, (Vp-Vs), doğal gerilim, indüklenmiş polarizasyon tomografi) arkeolojik alanların incelendiği çalışmalarla, arkeolojik konteks ayrıntılı ve yorumsal olarak görselleştirilmektedir. Özellikle üç boyutlu görüntülendirme çalışmalarıyla, değişik derinliklerdeki yapılardan oluşan arkeolojik konteks bütünsel olarak tanımlanabilmektedir. Arkeolojik konteksin tümleşik jeofizik tekniklerin kullanılarak incelenmesiyle de, konteksin fiziksel özellikler bağlamında tanımlanabilmesi sağlanarak, arkeologlara kazı öncesi önemli bir alt yapı sunulmaktadır.

Arkeosismoloji çalışmaları, arkeolojik alanlardaki geçmiş dönem depremleri hakkında veri toplamayı amaçlar ve böylece arkeolojik yerleşmenin bir depreme maruz kalıp, kalmadığı belirlenir.

Arkeolojik yüzey araştırmalarıyla çalışma alanlarındaki olası arkeolojik hedefer aranır. Saptanan hedefler kurtarma kazıları ve arkeolojik sondajlar yardımıyla belirlenir.

arkeolojik araştırma çalışma alanlarımız

  • Arkeolojik Alan Araştırmaları
  • Nekropol-Mezarlık Araştırmaları
  • Arkeolojide Gridleme ve Haritalama Çalışmaları
  • Arkeolojik Yorumlama ve Yüzeyaltı Yerleşme Dokusunun Üç Boyutlu Görüntülendirilmesi
  • Arkeosismoloji
  • Yüzey Araştırması
  • Kurtarma Kazısı ve Arkeolojik Sondaj
PROJELERİ İNCELE