Arkeolojik Sondaj ve Kurtarma Kazısı

T.C. Kültür ve Turizm Bakalnlığı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlükleri’nce alınan kararlar çerçevesinde ve ilgili müze denetiminde arkeolojik sondaj, kazı ve belgeleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda şirket bünyesinde çalışan uzman arkeolog ile sanat tarihçilerimizin koordinasyonu ve bilimsel danışmanlarımızın gözetiminde bu çalışmalarımız gerçekleştirilmektedir.
Arkeolojik sondaj, kazı ve belgeleme çalışmaları öncesinde jeofizik, uzaktan algılama, hava fotoğrafları vb. teknikler kullanarak arkeolojik alanın bozucu etkisi olmayan (non destructive) yöntemlerle arkeolojik prospeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlar kazı çalışmaları için altlık oluşturmaktadır. Bu çalışmalar, kazı maliyetleri azaltarak daha kısa sürede maksimum bilgiye ulaşılmaya imkân tanımaktadır. 

İletişime Geç