Kategori Arşivleri: Detaylı Bilgiler

Sismik Yöntemler (Sismik Kırılma – MASW – REMİ)

Sismik Kırılma Tomografi (SRT) Sismik yöntem yeraltına bir kaynaktan gönderilen akustik dalganın yeraltında bulunan jeolojik [...]

Manyetik Gradyometre (Jeomanyetik) Yöntemi

Jeomanyetik yöntem yardımıyla yer manyetik alanının bileşenleri (düşey, yatay ve toplam) ya da yer manyetik [...]

Elektrik Resistivite Tomografi (ERT) Yöntemi

Jeofizik aramacılığın önemli uygulama alanlarından biri de yüzeye yakın sığ yapıların değişik jeofizik yöntemlerle belirlenmesidir. [...]

Jeoradar (Ground Penetrating Radar – GPR) Yöntemi

Jeoradar (Ground Penetrating Radar-GPR) jeofiziğin sığ uygulamalarında kullanılan ve kullanım alanı çok geniş bir araştırma [...]