Elektrik Resistivite Tomografi (ERT – Jeoelektrik)

Jeofizik aramacılığın önemli uygulama alanlarından biri de yüzeye yakın sığ yapıların değişik jeofizik yöntemlerle belirlenmesidir. Bilindiği gibi, özellikle son 50 yılda, kentsel ve sanayi alanlarının olağanüstü gelişimi yüzeye yakın yeryüzü özelliklerinin ayrıntılı biçimde araştırılmasının zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Böylece sığ yapıların fiziksel özelliklerini değişik yöntemlerle araştırıp, tanımlayabilen jeofizik; bu araştırmalar içinde önemli bir yere sahip olmuştur. Son yirmi yıldan beri sığ yapılar üzerinde yapılan jeofizik aramacılık büyük bir artış göstererek, günümüzde birçok araştırıcının yalnız bu dal üzerinde uzmanlaştığı bir durum almıştır. Çalışma alanları; arkeolojik yapılardan katı ve sıvı atık alanları, yüzeye yakın gömülü askeri malzemeler, gömülü mühendislik ve inşaat yapıları, hidrojeolojik ortamların belirlenmesi, büyük inşaat yapılarının kurulacağı zeminin jeofizik özelliklerine değin geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu tür alanların araştırılmasında elektrik rezistivite tomografi (ERT) yöntemi oldukça yaygın kullanılan ve etkili sonuçlar veren bir yöntemdir.

Detaylı İncele

Jeoelektrik Ekipmanlarımız

AGIUSA SuperSting R1 Elektrik Resistivite Veri Toplam Cihazı

Ekipmanların Teknik Özellikleri İletişime Geç