Jeolojik – Jeoteknik Araştırmalar

 Proje Aegean Refinery Project Marine Works Seismic Refraction (SRT) and Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW)
 İşveren ES Group
 Yer Aliağa – İzmir
 Proje  Dönemi 2016
 Hizmetler Sismik Kırılma ve MASW araştırmaları

Avcılar Yerleşkesi Yenileme projesi kapsamında jeolojik, jeofizik ve jeoteknik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında alandaki heyelan olgusu ve hareketliliği hakkında önemli veriler elde edilmiş, zeminin mekanik ve dinamik özelliklerinin heyelan ile ilişkili incelenmiştir.