Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ve Haritalama

Coğrafi Bilgi Sistemleri (Geographical Information Systems) son yıllarda arkeolojik, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik araştırmalarda yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Bu bilgi sistemleri yardımıyla çalışma alanından elde edilen birçok çalışmanın sonucu bir veri kütüğü temelinde bir araya getirilerek alan hakkında önemli bir belgeleme çalışması yapılmış olmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) arkeolojik çalışmalarda; arkeolojik araştırma ve kazı sonuçları, haritalama, fotoğraflama, profil çizimleri, arkeolojik prospeksiyon yöntemleri ile elde edilen tüm çıktılar, çıkan malzemelerin yaşlandırma sonuçları gibi birçok konuda yapılan çalışmalar bir veri tabanında belgelenebilmektedir. Ayrıca bu veriler sanal anlamda bir arkeolojik yerleşimin oluşturulmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. Ayrıca bu veriler sanal olarak bir arkeolojik yerleşim planının oluşturulmasına da katkı sağlamaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) yerbilimleri çalışmalarında ise; aktif fay sistemleri, heyelan oluşturabilecek formasyonlar, çökel örtülerdeki birikim özellikleri ve bunların kalınlıkları, jeomorfolojik amaçlı çalışmalar için yeraltının görüntülendirilmesi, paleo-kanal ve karstik boşluk alanları gibi doğal oluşumlar, sığ yeraltı akiferlerinin konumları, değişik hidrojeolojik ve zeminlerde oluşabilecek sorunların ortaya çıkarılması için yapılan araştırmalardan elde edilen bilgilerin bir veri tabanında bir araya getirilmesini sağlamaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve haritalama çalışmaları; GNSS ile RTK (Real Time Kinematik) ve CORS (Continuously Operating Reference Station) yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Arkeolojik alanlarda istenilen boyutlarda (5x5m, 10x10m vb.) oluşturulabilecek gridleme (karelaj) çalışması yapılmakta ve hassas ölçümler alınarak alanın topoğrafik haritaları oluşturulmaktadır. Ayrıca daha detaylı araştırmalarda mikro topoğrafya çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Haritalama Ekipmanlarımız

  • Trimble R4 GNSS System
  • Leica Geosystems SR20 GPS Positioning System
Ekipmanların Teknik Özellikleri İletişime Geç