Jeolojik-jeoteknik sorunlar gelişen kentleşme ve sanayileşme ile birlikte her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Böylece zemin özellikleri, faylanma, yeraltı suyu, heyelan, karstik boşluk gibi sorunların saptanması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca altyapı ve yapıların büyük çoğunluğu Holosen ve Kuvaterner dolgu üzerine yapıldığından, yeraltının jeolojik-jeoteknik özelliklerinin saptanması büyük önem taşır. Jeofizik araştırmalar bu tür sorunların saptanmasında önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle jeolojik-jeoteknik araştırmalarda jeofizik yöntemlerin tümleşik kullanılması büyük önem taşır. Böylece yeraltının farklı fiziksel parametrelerinin belirlenmesi ile jeolojik ortamların tanımı ile jeoteknik özellikleri daha ayrıntılı belirlenebilir.

JEOLOJİK - JEOTEKNİK ARAŞTIRMA Hizmet alanlarımız

  • Mikrobölgeleme
  • Jeolojik Haritalama
  • Aktif Fay ve Paleosismoloji Araştırmaları
  • Heyelan İncelemeleri
  • Karstik Boşluk Araştırmaları
  • Hidrojeolojik İncelemeler
  • Kaya ve Zemin Mekaniği
  • Kuyu Testleri
  • Araştırma Kuyuları
  • Jeoteknik Sondaj
PROJELERİ İNCELE