Arkeoloji Araştırmaları

 Proje Ahlat Meydan Mezarlığı Jeomanyetik ve Jeoradar Araştırması
 İşveren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi-T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
 Yer Bitlis – Ahlat
 Proje  Dönemi 2013
 Hizmetler Jeomanyetik ve Jeoradar Araştırması

Eski Ahlat Kazıları Meydan mezarlığı alanında yapılan jeomanyetik ve jeoradar araştırmaları kapsamında yüzeyde bulunan Selçuklu mezarlarının altında yer alan ve akıt olarak adlandırılan oda mezarların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Jeofizik çalışmalar mezar yoğunluğunun yüzeyden az görüldüğü kısımlarda gerçekleştirilmiş ve değişik konum ile derinliklerde akıt mezar odaları ortaya çıkarılmıştır.