Arkeoloji Araştırmaları

 Proje Boğazköy / Hattuşa Antik Kenti Tümleşik Jeofizik Araştırmaları
 İşveren

Deutsches Archäologisches Institut

 Yer Çorum – Boğazkale
 Proje  Dönemi 2022
 Hizmetler Jeomanyetik, ERT ve GPR Araştırmaları

Hattuşa kazı ve yüzey araştırmaları başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner başkanlığında yürütülen kazı ve yüzey araştırmaları kapsamında iki farklı alanda entegre jeofizik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalar kapsamında, Hattuşa Antik Kenti’nin Kuzey Yamacı ve Büyükkale kesimlerinde yer alan olası gömülü arkeolojik yapıların yer altı dağılımını belirlenmiş ve yeraltı arkeolojik yapıları ile mimari planını ortaya koyulmuştur.