Arkeoloji Araştırmaları

 Proje Sardis Jeofizik Araştırmaları
 İşveren Harvard Üniversitesi
 Yer Salihli – Manisa
 Proje  Dönemi 2018 – 2019
 Hizmetler Jeoradar ve Jeoelektrik

Prof. Dr. Nicholas Cahill başkanlığında yürütülen Sardis arkeolojik kazılarında 2018 yılından beri tümleşik jeofizik teknikler kullanarak araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalarla bu bölgedeki yerleşim planı ve jeolojik yapı ile olan ilişkisi ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.