Arkeoloji Araştırmaları

 Proje Süleymaniye Geliştirme Projesi Ada/Parsel Bazlı Jeoradar Araştırmaları
 İşveren Hill International – Peninsula
 Yer İstanbul – Fatih
 Proje  Dönemi 2018 – 2019
 Hizmetler Jeoradar, haritalama

Süleymaniye Geliştirme Projesi kapsamında yer alan ada ve parsellerdeki olası gömülü arkeolojik yapıların belirlenmesi amacıyla merkez frekansı 270 MHz ile 100 MHz bistatik antenler kullanılarak jeoradar araştırmaları yapılmıştır. Çalışmalar alandaki olası arkeolojik yapı dağılımlarının yoğunluğunu ve derinliğini ortaya koymuştur.