Jeolojik – Jeoteknik Araştırmalar

 Proje Eski Bayrampaşa Cezaevi Alanında Kentsel Dönüşüme Yönelik Mimari, Statik ve Tesisat Uygulama Projelerininin Hazırlanması İşi Kapsamında Gerçekleştirilen Zemin Etüdü Çalışmaları
 İşveren Proger SPA.-İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 Yer İstanbul – Bayrampaşa
 Proje  Dönemi 2013
 Hizmetler Sondaj, Laboratuar, ERT, SRT ve MASW Araştırması

Eski Bayrampaşa Cezaevinin kentsel dönüşüm kapsamında yeni yerleşim alanı olarak seçilen kısmında mevcut zemin koşullarının belirlenmesi amacıyla jeoteknik-jeofizik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla yaklaşık 115 dönümlük alanda ayrıntılı sondaj, araştırma çukuru, jeofizik araştırma ve laboratuvar çalışmaları yapılmıştır.