Jeolojik – Jeoteknik Araştırmalar

 Proje İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Proje Jeolojik – Jeoteknik –  Jeofizik Araştırmaları
 İşveren Proger SPA.-İstanbul Üniversitesi
 Yer İstanbul – Avcılar
 Proje  Dönemi 2013 – 2014
 Hizmetler Sondaj, Laboratuar, ERT, SRT ve MASW araştırması

Avcılar Yerleşkesi Yenileme projesi kapsamında jeolojik, jeofizik ve jeoteknik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında alandaki heyelan olgusu ve hareketliliği hakkında önemli veriler elde edilmiş, zeminin mekanik ve dinamik özelliklerinin heyelan ile ilişkili incelenmiştir.