Jeolojik – Jeoteknik Araştırmalar

 Proje Siirt İli, Merkez İlçesi, Pınarca Mahallesi, Siirt Üniversitesi 750 Kişilik Öğrenci Yurdu Alanına Ait Sondaja Dayalı Zemin Ve Temel Etüd Raporu
 İşveren Beşer Mühendislik – Gedik Tek İnşaat
 Yer Siirt
 Proje  Dönemi 2017
 Hizmetler Sismik Kırılma, MASW, ERT, IPT ve Jeoradar

Siirt Üniversitesi Yerleşke alanında jeolojik birimlerin özelliklerinin ortaya çıkarılması, dinamik zemin parametrelerinin saptanması, zayıf ve ayrışmış zonların belirlenmesi gibi sorunları ortaya koymak amacıyla yurt binaları ile çevresindeki alanlarda zemin iyileştirme projesinin hazırlanması amacıyla tümleşik (integrated) jeozik araştırmalar gerçekleştirilmiştir.