Sanat Yapısı İncelemeleri

 Proje Limak Yatırım İskenderun Toprak Mahsulleri Ofisi İskelesi ve Köprüsü Jeoradar Araştırması
 İşveren Limak Yatırım Enerji Üretim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş.
 Yer İskenderun
 Proje  Dönemi 2012
 Hizmetler Jeoradar Araştırması

Hatay ili İskenderun ilçesinde bulunan Toprak Mahsüller Ofisi iskele ve köprüsünde, değişik aşamalarda yapılmış olan iskele ve genelde kötü durumda olan bağlantı köprüsünün ana donatılarının saptanması ve bunların inşa özellikleri ile bunların donatılarında oluşabilecek korozyonların belirlenmesi amacıyla jeoradar araştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda köprü ve liman yapılarındaki korozyonlar ve diğer bozunmuş zonlar belirlenmiş, bu yapıların yapısal özellikleri ortaya çıkarılmıştır.