Güzargah Çalışmaları

 Proje TCDD Uşak (Eşme) – Salihli Demiryolu Etüt Proje Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri İşi Zemin Araştırmaları (KM=364+600/408+500)
 İşveren SWS Engineering SPA. – TCDD
 Yer Uşak – Eşme
 Proje  Dönemi 2014 – 2015
 Hizmetler Jeoloji, Sondaj, Laboratuvar, ERT ve MASWT, Araştırmaları

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Etüt Proje ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Uşak (Eşme) – Salihli Demiryolu Etüt Proje Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri İşi kapsamında güzergâhın 408+350 – 364+600 km’leri arasında jeolojik, jeozik ve jeoteknik amaçlı arazi çalışmaları, sondaj ve laboratuvar incelemeleri yapılmıştır. Tümleşik olarak uygulanan bu çalışmalar sonucunda hattın belirtilen km’leri arasında jeolojik sorunlar belirlenmiş ve hattın genelinin jeoteknik özellikleri ortaya çıkarılmıştır.