Sismik Kırılma Tomografisi (SRT) Çok Kanallı Yüzey Dalgası Analizi (MASW) Kırılma Mikrotremörü (REMI)

Sismik yöntem yeraltına bir kaynaktan gönderilen akustik dalganın yeraltında bulunan jeolojik formasyonlar arasındaki arayüzlerinde oluşan yansıma ve kırılmaların yeryüzünde zamana bağlı olarak kayıt edilmesi ve böylece ortaya çıkan sismik hızlardan ortamın hız dağılımlarının belirlenmesi ya da görüntülenmesini sağlar. Herhangi bir enerji kaynağından (darbe, ağırlık düşürme, patlatma, sarsıntı-vibro gibi) oluşan akustik bir dalga yer içinde değişik fazlarda yayılır. Böylece sismik yöntem yardımıyla yerin yüzeyine yakın tabakadan çok derindeki jeolojik yapılara değin birçok ortamı belirleme olanağı ortaya çıkmaktadır. Yöntem sismik hızın belirlenmesini amaçladığından yanal ve düşey süreksizliklerin belirlenmesi olası olmaktadır. Tomografik olarak kullanıldığında yeraltının ayrıntılı modelini ortaya çıkarmak olası olmaktadır. Karada ve denizde kullanılabilir ve bu yönteme önemli bir avantaj sağlar. Özellikle hidrokarbon aramalardaki yararı ve yaygın kullanımı yöntemin çok hızlı gelişmesine olanak vermiştir. 

Sismik kırılma tomografisi (SRT) jeolojik ve jeoteknik sorunların çözümünde son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlamış bir araştırma tekniğidir. Yöntem yeraltının iki boyutlu olarak sismik P dalgası hızlarına göre modellenmesini sağlayabilmektedir.

Yüzey dalgasının çok-kanallı analizi (MASW) yöntemi, Park ve diğ. (1999) tarafından geliştirilen ve günümüzde özellikle geoteknik ve mikrobölgeleme araştırmalarında yaygın bir kullanıma sahip olan bir sismik yöntemdir. MASW çalışmalarıyla yüzey dalgaları kayıt edilerek yeraltında bulunan tabakaların Vs hızları ve buna bağlı olarak da jeoteknik amaçlı yeraltının dinamik ve elastik parametrelerinin hesaplanması amaçlanır.

Detaylı İncele

Sismik Yöntem Ekipmanlarımız

Geometrics Geode 24 kanallı sismograf, 4.5 Hz ve 40 Hz jeofonlar ve diğer gerekli ekipmanlar.

Ekipmanların Teknik Özellikleri İletişime Geç